Μήνυμα Κοινοτικό Συμβούλιο Επιχειρήσεις Ανακοινώσεις Επικοινωνία

 

Κοινοτικό Συμβούλιο
 

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Τάλας, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
   
Ονοματεπώνυμο: Αρετή Πιερίδου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99529584
   
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Παπαγρηγορίου (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 97781444
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Τάλας είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Δανιήλ Ανδρέου
Τηλέφωνα: 99442496
   
Ονοματεπώνυμο: Νίκος Νίκου
Τηλέφωνα: 99845066
   
Ονοματεπώνυμο: Νίκος Στυλιανού
Τηλέφωνα: 99416276
   
Ονοματεπώνυμο: Χριστόδουλος Γιαννακού
Τηλέφωνα: 99401415
   
Ονοματεπώνυμο: Catherine Delaney
Τηλέφωνα: 99143105
   
Ονοματεπώνυμο: Σταύρος Κυριάκου
Τηλέφωνα: 99575321
   
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Ονησιφόρου
Τηλέφωνα: 99675159
   
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Παπαγρηγορίου
Τηλέφωνα: 97781444
 
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Τάλας είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Αρετή Νεοκλέους (Γραμματέας)
   
Ονοματεπώνυμο: Μάρω Σαββίδου (Γραφέας)
   
Ονοματεπώνυμο: Δανιήλ Α. Δανιήλ (Γραφέας)
   
Ονοματεπώνυμο: Ιωάννα Δημητρίου (Γραφέας)
   
Ονοματεπώνυμο: Νίκος Γιαννακκάρης (Γραφέας)
 
Επιχειρήσεις
Επικοινωνία
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΛΑΣ
Ευαγόρα Παλληκαρίδη 2
8577, Τάλα
Τηλ. 26652412
Φαξ 26653981
Email: info@tala.org.cy
Email: kstala@cytanet.com.cy
Footer
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.