ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΚΥΛΩΝ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τάλας μέσα στα πλαίσια της εκστρατείας καταγραφής όλων των σκύλων που ευρίσκονται μέσα στα όρια του Συμβουλίου παρακαλεί όλους τους ιδιοκτήτες σκύλων που δεν έχουν εξασφαλίσει άδεια των σκύλων τους για το έτος 2012 να περάσουν από το Συμβούλιο να εγγράψουν το /τους σκύλο /ους και να εξασφαλίσουν άδεια κατοχής των αφού εξασφαλίσουν εκ των προτέρων Βιβλιάριο υγείας και πιστοποιητικό εγγραφής και μόνιμης σήμανσης .

  • Για αρσενικό € 20.50
  • Για θηλυκή & Στείρα €20.50
  • Για επικίνδυνη ράτσα (Pit Bull,Japanese Tossa,Dogo Argentine,Fila Brazileiro) €170.00

Σε περίπτωση που δεν εξασφαλίσετε άδεια για όλους τους σκύλους σας
Παρακαλείσθε όπως το πράξετε το συντομότερο δυνατό 

Όσοι από σας έχετε απολέσει το σκύλο σας παρακαλείστε να ενημερώσετε γραπτώς το Συμβούλιο.

Αν έχετε ήδη εξασφαλίσει άδεια παρακαλώ αγνοήστε την ειδοποίηση αυτή.

Σημ: Παρακαλείστε όταν βγάζετε το σκύλο σας για περίπατο να έχετε μαζί σας και τα απαραίτητα(φτυαράκι σκούπα και σακουλάκι νάιλον) για να καθαρίζετε τυχών περιττώματα που μπορεί να αφήσουν πίσω τους τα ζώα.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτό επιβάλλεται από τον <ΠΕΡΙ ΣΚΥΛΩΝ ΝΟΜΟ>.

Τυχών παραβίαση του νόμου επιβάλλεται η καταβολή προστίμου μέχρι €1700 ή φυλάκιση μέχρι 12 μηνών ή και τα δύο μαζί.

Όσοι έχετε επικίνδυνης ράτσας ή επιθετικό σκύλο παρακαλείστε να λαμβάνεται όλα τα αναγκαία μέτρα για τη σωστή φύλαξή του. Πρέπει απαραίτητα να τοποθετήσετε προειδοποιητική πινακίδα σε περίοπτο μέρος της κατοικίας σας και όταν τον βγάζετε για περίπατο να τον έχετε δεμένο και φιμωμένο.

Όλες οι άδειες πρέπει να ανανεώνονται το αργότερο σε 15 μέρες από την ημερομηνία λήξης τους διαφορετικά θα επιβαρύνεστε με πρόστιμο