Εκδήλωση «Μonsieur Doumani» στο Αμφιθέατρο Τάλας 26/7/2018