ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β’ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Τάλας σας ενημερώνει ότι από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 αρχίζουν οι εργασίες για τη Β’ φάση του Έργου της πλατείας.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν εκσκαφές σε δρόμους που βρίσκονται περιμετρικά της πλατείας και η αρχή θα γίνει από την οδό Ευαγόρα Παλληκαρίδη και στη συνέχεια στις οδούς Μαυροβουνίου, Ζήνας Γκάνθερ και Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ. Σε μεταγενέστερο στάδιο οι εργασίες θα επεκταθούν και στις οδούς Γρίβα Διγενή, Λιαμή, Αγίας Αικατερίνης, Χρυσόστομου Παπαδανιήλ. Παρακαλείται το κοινό να συμμορφώνεται με τις πινακίδες και τα σήματα τροχαίας που θα τοποθετήσει ο Εργολάβος προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.

Απολογούμαστε για την ταλαιπωρία.