Συναυλία Εύης Καπάταη «Συνάντηση Καρδιάς» (Τάλα 14/7/2018)