Συναυλία «Στα ψηλά τα παραθύρια φυσάει τ’ αγεράκι» (Τάλα 11/8/2018)